Regulamin i program 54. Małopolskiego Wyścigu Górskiego